De stad van vandaag kreeg vorm door het verleden. Maar veel geschiedenis blijft onzichtbaar of raakte verloren. Hoe speur je naar de verhalen van mensen en plaatsen die niet tot de canon behoren? Welke rol speelt de historicus in de ontsluiting van het verleden en in de (h)erkenning van erfgoed? Van 28 maart tot 1 april 2022 streken we neer in het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg. Een versteend symbool van mysterieuze beslotenheid, gelegen in de rand van de historische stad, in een schijnbaar banale deelgemeente zonder geschiedenis.

Maar wie zoekt en luistert, die vindt...

Locatie

De opleiding was te gast in en rond het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg. We palmden convent 15, de kerk en feestzaal Sint-Jozef in en waren dagelijks te gast in het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling en in de Ververij/De Pastory.

Ateliers

Tijdens Verledens Week speurden studenten geschiedenis in 11Ateliers naar Verborgen Geschiedenissen van Sint-Amandsberg en naar uiteenlopende manieren om die te maken en vertellen. De Ateliers werden doorheen het academiejaar voorbereid door de masterstudenten publieksgeschiedenis. Ze kregen hulp van medewerkers van binnen en buiten de opleiding: van het begijnhof, het DSMG, De Pastory, buurtbewoners, de 3D-cel van de stad, Rijksarchief Gent, Archief Gent, Dienst Stadsarcheologie, Industriemuseum, STAM, Liberas, Erfgoedcel Gent, Tina De Gendt en Terenja Van Dijk.

Resultaten?

 1. Zichten op Sint-Amandsberg
 2. Een blik achter de muren
 3. Finding Common Ground
 4. You gotta have faith
 5. Citéren uit de Wasstraat
 6. Steenweg (hi)stories
 7. 3Dampoort
 8. Sint-Amandsberg doorgrond
 9. Hoge Weg
 10. Geschiedenisprijs
 11. Communicatie

Programma

Verleden Week is meer dan de som van de Ateliers. Er was een prijsuitreiking, een mentorendag en een afsluitend Historisch Festival. Maar ook spijs en drank, handwerk, yoga, zachte pleinspelen, voetbal, silent disco en een quizza. Bekijk het volledige programma.