Platteland versus stad?

De boeren zijn boos en dat zal de rest van de samenleving geweten hebben. Jaren van opgebouwde spanning komt aan de oppervlakte: over wie landbouwgrond bezit en beheert; wat er kan geteeld worden en voor wie; en welk voedsel- en verdienmodel de bovenhand haalt.

Zoals steeds verrijkt een historisch bewustzijn de actuele debatten over landbouw. De Expo Gentse Gronden over de geschiedenis van stedelijk grondbezit en voedselpolitiek in het STAM komt dus niets te vroeg. In het kielzog van deze Expo verdiept de opleiding geschiedenis zich tijdens Verleden Week in de thematiek van stad en platteland, landbouwontwikkelingen en voedselvoorziening door de eeuwen heen.

  1. Geleide bezoeken aan de Expo
  2. Open lessen en gastcolleges
  3. Besloten oefeningen en presentaties
  4. Boerenfilm...
Foto Michiel Hendryckx