MA 27 MAART / 9u-17u
Sint-Pietersabdij

9u-11u, Kapittelzaal
Kick-off

Maak kennis met je atelier tijdens een welkomstontbijt.

11u-12u
Parallelsessies met experten uit het erfgoedveld

Crypte: Sara Vermeulen (beleidsmedewerker Agentschap Onroerend Erfgoed)
“Waar je van houdt, daarmee dans je de toekomst in.” Hoe de waardering van erfgoed vandaag het erfgoed van morgen kan vormgeven.

Kapittelzaal: Lorenzo van Tornhaut (Ingenieur architect en projectontwikkelaar vt-invest)
Erfgoed en stadsvernieuwing

Monnikenzolder: Jana Wijnsouw (erfgoedconsulent Agentschap Onroerend Erfgoed)
Fietsen in een vleeshuis, klimmen in een watertoren? Hoe beschermd erfgoed beheren en herbestemmen?

Bibliotheekzolder: Daan Declercq (zelfstandig bouwhistoricus en erfgoedonderzoeker)
Het belang van bouwhistorisch onderzoek bij de herbestemming van onroerend erfgoed. De krachtlijnen van het verleden als krijtlijnen voor de toekomst.

13u30-16u30
Expo Gent Herbestemt

Studenten publieksgeschiedenis introduceren het thema verder op hun Expo Gent Herbestemt in het VANDENHOVE-centrum. Voordien en aansluitend maak je atelierplannen.

17u-19u, Kapittelzaal/binnentuin
Openingsreceptie en bar

We spoelen onze eerste werkdag door met een receptie. Laat je trakteren op een drankje en maak van de gelegenheid gebruik om namen en gezichten van ateliergenoten te memoriseren. Geen kans op gênante stiltes, want op de receptietafels zullen jullie voldoende stof tot discussie vinden. Allen daarheen dus!

MA 27 MAART / 19u-21u 
Gastlezing Tom Naegels. Nieuw België, een migratiegeschiedenis

Blandijn Auditorium Broeckx

Omdat het niet alleen Verleden Week is, maar ook UGent-maand van Diversiteit en Inclusie, neemt Tom Naegels ons mee door veertig jaar Belgische migratiegeschiedenis: van de Bevrijding tot de zwarte zondag in november 1991. Kan iemand hem vragen of de evolutie naar een superdiverse samenleving ook een impact heeft op de herbestemming van erfgoed? 

DI 28 en WO 29 MAART
Excursies door de Lage Landen met je atelier

Alle info via je Ateliercontactpersoon.

DO 30 MAART / 9u-17u
Thuiskomst in de Sint-Pietersabdij

Rapportage en reflectie per atelier.

DO 30 MAART / 22u
Fuif in de crypte

Powered by VGK.

VR 31 MAART / 9u-17u
StudieVrijDag

10u-11u
Thematische discussiegroepen

Wat bindt alle ateliers? Jullie zijn in aanraking gekomen met verschillende casussen, met dezelfde problematieken. Verspreid over negen thematische discussiegroepen, zullen jullie je kennis delen met anderen en een grote wordcloud maken (waarbij tekeningen en symbolen zeker niet geschuwd moeten worden). De wordclouds zullen tentoongesteld worden op de beurs.

  • Authenticiteit: rekening houden met de oorspronkelijke functie? (Crypte)
  • Identiteit: wat is de betekenis van de herbestemming voor de lokale gemeenschap? (Crypte)
  • Macht: wie heeft er belang bij de herbestemming? (Crypte)
  • Participatie: wie heeft inspraak over de richting van de herbestemming? (Bibliotheekzolder)
  • Diversiteit: voor wie is de herbestemming? (Bibliotheekzolder)
  • Educatie: inzetbaarheid binnen het onderwijs? (Bibliotheekzolder)
  • Duurzaamheid: interactie met (groene) stadsplanning, leefbaarheid, open ruimte, … ? (Monnikenzolder)
  • Grenzen: houdt de herbestemming rekening met toegankelijkheid (privaat vs. publiek)? (Monnikenzolder)
  • Waarden: hoe verhoudt de herbestemming zich tot maatschappelijke noden (woning, buurtwerking, jeugdwerking …)? (Monnikenzolder)

9u-13u, UFO, Henri Pirennezaal (eerste verdieping)
Herbestemming van middeleeuws erfgoed

De mediëvisten onder ons halen hun hartje op tijdens de studievoormiddag en debat van het Henri Pirenne Instituut over de herbestemming van middeleeuws erfgoed en de samenwerking tussen onderzoekers en erfgoedbeheerders.

Met o.a. Christine De Weerdt (Directeur STAM Gent), Peter De Wilde (Directeur Agentschap Onroerend Erfgoed), Badra Djait (UGent Coördinator Diversiteit & Inclusie, Procesteam Gents Cultuurveld #Gent2030 ), Frank Gelaude (Voorzitter van de Heemkundige en Historische Kring Gent), Johan Hoorne (Zaakvoerder De Logi & Hoorne Archeologie), Jan Dumoleyn, Jeroen Deploige en Stefan Meysman.

14u-17u, Kapittelzaal
Openbeurs Herbestemming

Showtime! Voor elkaar en voor alle geïnteresseerden. Bekijk het programma hier.