Met “Wijk in achteruit” vertrekken we vanuit de hedendaagse kaart van de Machariuswijk en spoelen de tijd terug om op zoek te gaan naar de elementen die de wijk het uitzicht hebben gegeven van vandaag. Een wijk bevat verschillende lagen van historische ontwikkeling die het hedendaagse straatbeeld bepalen. Het stratenpatroon, straatnamen, de loop van waterwegen, de ligging en vorm van parken en de restanten van gebouwen kunnen ons veel vertellen over het verleden en over stadsontwikkeling. Een week lang verdiepen we ons in de structuur van de wijk en tekenen deze uit op een interactieve kaart die ons toelaat de wijk in achteruit te bekijken. Hiervoor nemen we oude kaarten en foto’s bij de hand, verdiepen ons in de toponymie (de studie van plaatsnamen) en nemen een kijkje bij de archeologie. Maar bovenal gebruiken we de wijk zelf als materiële bron en ontdekken zo het zichtbare, tastbare verleden.

Team

Arne Vlerick, Klara Degrieck, Jitske Maekelberg, Xander Dehandschutter, Yannis Brichant, Jade Philippeth, Jari Goerlandt, Eva De Clippel, Mathijs Speecke, Hans Blomme en Leen Bervoets

Contact: Leen.Bervoets@ugent.be

Resultaat

Een week lang hebben de studenten van Wijk in Achteruit zich verdiept in de huidige structuur van de Macharius- en Heirniswijk met als centrale vraag: wat kan deze hedendaagse structuur ons vertellen over het verleden van de wijk. Aan de hand van oude kaarten van Gent, materiële overblijfselen, reconstructies, gesprekken met buurtbewoners, samenwerking met andere ateliers en literatuur hebben ze een interactieve kaart geconstrueerd. Deze kaart toont hoe oud de hedendaagse structuren, straten en delen van de wijk zijn en geeft per onderdeel een historische beschrijving. Neem snel een kijkje op de website en bekijk de huidige Macharius- en Heirniswijk in achteruit!