Universiteit Gent / Historische Huizen / Vanier / Liberas / Stadsarchief Gent / AMSAB-ISG / D├ęKachePot / Rijksarchief Gent / Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent