Van de monumenten voor de 16e eeuwse missionaris Pedro de Gante naar het standbeeld van koning Leopold II, van het Prinsenhof naar de textielindustrie: doorheen onze Gentse wijken treffen we sporen die getuigen over Gent haar vervlochtenheid in imperiale en koloniale netwerken. In de voorbije jaren is dankzij activisten steeds vaker publiek debat gevoerd over Belgisch koloniaal erfgoed in onze steden. Maar concrete kennis erover schiet vaak nog tekort, wat gedegen en genuanceerd debat bemoeilijkt: als historici-in-spé zijn wij bij uitstek geplaatst een bijdrage leveren voor het Gentse door dit “vergeten” of “verzwegen” verleden in kaart te brengen.

In dit atelier buigen we ons over de vraag: waar bevinden zich in Gent imperiale en koloniale sporen uit het verleden? Monumenten, straatnamen, architectuur, gebouwen … : we bepalen een lijst van sporen die we kunnen groeperen onder bijvoorbeeld 'Gent en haar industrie', 'religieus Gent' of 'militair Gent'. We spitsen ons vervolgens toe op een aantal casussen waarvoor we de archieven induiken, en schrijven er historisch-kritisch geïnformeerde publieksgerichte tekstjes bij. De opgespoorde sites pinnen we vast op een kaart, we brengen de uitgewerkte tekstjes in informatieboekjes. Als de klok het toelaat, eindigen we met een geïnformeerde wandeling langs onze casussen!

Max. aantal studenten: 15

Team: Pieter De Coene, Berber Bevernage, Eline Mestdagh, Jan Vandersmissen

Studenten: Lisa de Wilde, Sophie Becue

Contact: pieter.decoene@ugent.be